CV Dosyasýný Seçin
CV dosyasý;
  • türü .DOC, .DOCX, .PDF, .ZIP, .JPG ya da .RAR olmalýdýr.
  • boyutu en fazla 10 MB olmalýdýr.